Available courses

Курс "Проектування UX-UI компонент ІС", для студентів КНЕУ, 2-й курс (денна форма), спеціальність 122. "Комп'ютерні науки", групи ІН201, ІН202, ІКН-201з, 2019-2020 н.р., викладач - д.е.н., проф. Ріппа С.П., проф. каф. ЕК ННІІТ УДФСУ, проф. каф. ІСЕ КНЕУ (сумісн.).