Доступні курси

Курс "Проектування UX-UI компонент ІС", для студентів КНЕУ, 2-й курс (денна форма), спеціальність 122. "Комп'ютерні науки", групи ІН201, ІН202, ІКН-201з, 2019-2020 н.р., викладач - д.е.н., проф. Ріппа С.П., проф. каф. ЕК ННІІТ УДФСУ, проф. каф. ІСЕ КНЕУ (сумісн.).

Інформатика для ун-ту 3-го віку, 2019-2020 навч. рік, викладач - д.е.н., проф. Ріппа С.П.

Курс "Експертні системи", 2-й семестр, для студ. гр. ЕКБ-17-1, 2019-2020 н.р.

Курс "Інформаційна інфраструктура підрозділів ДФСУ", гр. ЕКМ-19-1, спеціальність "Економіка", спеціпалізація "Економічна кібернетика", магістри, 2019-2010 н.р., викладач: Ріппа С.П., д.е.н., проф. каф. ЕК.

Курс ІУСЕ для магістрів спеціальності ІУСТ, 2019-2020 н.р., гр. КМІ-19-1, лектор і практ. заняття - Ріппа С.П.


Курс "Корпоративні інформаційні системи", спеціалізації "Економічна кібернетика", "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність", "Економіка підприємства", 2019-2020 н.р., лектор Ріппа С.П., д.е.н., проф.

Курс "Аналіз і прогнозування бізнес-процесів ОУІУС", група КМІ-19-1, магістри спеціальності "Комп'ютерні науки", спеціалізація ІУСТ, 2019-2020 н.р., 1-й семестр, лектор і практ. заняття - д.е.н., проф. Ріппа С.П.

Курс "Управління проектами інформатизації", Спеціалізація ПТМ, спеціальність "Економіка", 2019-20 н.р., викладач: д.е.н., проф. Ріппа С.П.; каф. економічної кібернетики.

Курс "Технологія створення програмних та інтелектуальних систем.", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. КБ-12-1.

Курс "Сховища даних та оперативний аналіз даних. Техн. OLAP.", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. КБ-12-1.

Курс "Сучасні Інтернет-технології", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. КБ-12-1.

Курс "Моделювання економіки", спец. ЕК, бакалаври, 4-й курс, 1-й семестр.

Курс "Мережева безпека", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. КБ-12-1.

Конс. до ДЕ (політек., мікроек., макроек., іст. ек. та ек. думки), 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. КБ-12-1.

Комплексний державний екзамен із загальноекономічної підготовки, 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, гр. ЛБ-12-1.

Курс "Електронний документообіг", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври, спеціалізація "Економічна кібернетика", гр. КБ-12-1.

Курс "Інформаційні системи і технології в управлінні", бакалаври, 2015-16 н.р., лектор: Антоненко В.М.
Курс "Інформаційні системи в діяльності підприємств", 2015-16 н.р., 1-й семестр, бакалаври.

Курс "Моделі економічної динаміки", спеціалізація "Економічна кібернетика", гр.ЕКБ-15-1, 2018-2019 н.р., спеціальність "Економіка", ННІІТ НУДФСУ, викладач: д.е.н., проф. Ріппа С.П., кафедра "Економічної кібернетики".

Курс АМРМБ-18-19 для студ. гр. ЕКБ-15-1, спеціалізація "Економічна кібернетика"

Курс "Прогнозування соціально-економічних процесів", для студ гр. ЕКБ-15-1, спеціалізація "Економічна кібернетика", 6-й семестр 2018-2019 н.р., лектор Ріппа С.П., д.е.н., проф.

Курс "Інформаційні технології віртуальних підприємств", для студ. гр. ЕКБ-12-1, 2015-2016 н.р.

Курс "Адміністрування мережевих ресурсів", для студ. гр. ЕКБ-12-1, 2015-2016 н.р.

Комплексний екзамен за фахом для студ. гр. ЕКБ-12-1, 2-й семестр, 2015-2016 н.р.

Курс "Методи і моделі управління ризиками" для спеціалізації "Економічна кібернетика", група ЕКМ-18-1, 2018-2019 н.р., лектор Ріппа С.П., д.е.н., проф.

  1. Курс "Дослідження операцій" для гр. ЕКБ і ЕПБ, автори курсу - к.ф.-м.н., доцент. Пацай Б.Д і д.е.н., проф. Ріппа С.П., лектор - Ріппа С.П., спеціальності/спеціалізації - "Економічна  кібернетика" і "Економіка підприємства", навч. рік 2018-12019.

Курс "Автоматизація роботи в органах фінансової системи", 2019-20 н.р., гр. КБ-16-1, спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври, викладач: Ріппа С.П., д.е.н., проф., каф. ЕК.

Курс "Аналіз і сінтез архітектури ІУС"; викладачі: Зацеркляний М.М., д.т.н., проф., Ріппа С.П., д.е.н., проф.; спеціалізація ІУСТ, гр. КБ-13-1, 2-й семестр, 2016-2017 н.р.

Курс "Інтелектуальний аналіз даних"; викладачі: Тимашова Л.А., д.т.н., проф., Ріппа С.П., д.е.н., проф; спеціалізація ІУСТ, бакалаври, 2-й семестр, гр. КБ-14-1, 2016-2017 н.р.

Курс "Управління знаннями", призначений для магістрів групи КМІ-16-1, спеціалізації ІУСТ, 2016-2017 н.р., викладачі - д.т.н., проф. Зацеркляний М.М., д.е.н., проф. Ріппа С.П., к.е.н., доц. Погореловська І.Д., ст. викл. Воровченко Н.М.

Курс "Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі" для гр. КМІ-15-1, лектори - Саченко А.О., д.т.н., проф., Ріппа С.П., д.е.н., проф., 2015-2016 н.р., 2-й семестр, спеціалізація "Інформаційні управляючі системи і технології", спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".

Дистанційний курс "Упрапвління державними фінансами", автор курсу - к.е.н., доц. Ріппа М.Б.

Дистанційний курс "Фінанси" призначений для студентів денної форми навчання ННІ фінансів, банківської справи спеціалізації "Фінанси" (для бакалаврів) в процесі виконання завдань на лабораторних і практичних заняттях за умов проведення їх в комп'ютерних класах, а також для самостійної роботи студентів, для виконання додаткових та індивідуальних завдань через Інтернет. Автор дистанційного курсу - Ріппа М.Б., к.е.н., доцент каф. фінансів УДФСУ, 2018-2019 навч. рік.

The Course "Information and Knowledge Management", TNEU.

Дисципліна "Управління інформацією і знаннями", магісри, ТНЕУ, спеціалізація "Управління проектами", 2015-2016 н.р., лектор Ріппа С.П., асистент Лендюк Т.В.

Procurement management and contracts (lecturer - Rippa S. and assistant - Lendyuk T.), 2015/2016 academic year.

Курс "Управління закупками і контрактами" для гр. УПМ-11, ТНЕУ, 2015/16 н.р., лектор - Ріппа С., асистент - Лендюк Т.

Курс "Інформаційні системи в економіці", бакалаври, група ЕКБ-13-1, 2016-2017 н.р., викладач: Ріппа С.П.

Курс "Адміністрування мережевих ресурсів", для гр. ЕКБ-13-1, викладач: Ріппа С.П., 2016-2017 н.р., бакалаври.